شهرنشینی

شهرنشینی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 639 کیلو بایت

تعداد صفحات : 179

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

فصل اول : چهار چوب كلی تحقیق. 5

2-1- ضرورت تحقیق : 6

3-1- قلمرو تحقیق : 7

4-1 اهداف تحقیق : 7

اهداف اختصاصی: 7

5-1- سئوالات اساسی : 7

6-1- فرضیات پژوهش : 8

7-1 روش تحقیق : 8

8-1 پیشینه تحقیق : 10

9-1 محدودیت تحقیق : 11

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق. 12

2-2-تعاریف مختلف شهر 13

3-2- عوامل موثر در تکوین و تکامل شهرنشینی. 15

1-3-2- دیدگاههای کلاسیک (درونزا)در شکل گیری شهرها 15

1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی:مفهوم مازاد تولید. 16

2-1-3-2 نظریه اقتصادی: شهر به عنوان یک بازار 17

3-1-3-2-نظریه شهربه عنوان یک پایگاه نظامی ودفاعی. 19

4-1-3-2-نظریه مذهبی،گسترش معابد وعبادتگاهها 20

5-1-3-2-موقعیت چهارراهی در ایجاد شهرها 20

2-3-2-دیدگاههای مدرن (برونزا)در شکل گیری شهرها 21

2-2-3-2-سیاستهای دولتها در مسائل مرزی واستراتژیک: 24

3-2-3-2-اهداف سیاسی –اداری دولتها: 25

4-2-3-2-وجود قطب های صنعتی. 26

5-2-3-2-وجود راهها(جاده ها ،خط آهن وراههای دریایی وهوایی) 27

1-4-2-ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس) 30

2-4-2-ساخت قطاعی شهر ) :نظریه همرهویت) 30

3-4-2- ساخت ستاره ای شکل. 32

4-4-2-ساخت چند هسته ای (نظریه ادواردالمن وچانسی هاریس) 33

5-4-2 ساخت عمومی شهرها 34

6-4-2 ساخت طبیعی شهرها 35

7-4-2 ساخت خطی یا کریدوری. 35

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان. 37

1-1-3-موقعیت جغرافیایی. 38

2-1-3-موقعیت ریاضی ونسبی شهر زاهدان. 38

4-1-3- ویزگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان. 41

2-5-1-3-ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان: 47

2-6-1-3-عوامل میکروکلیمایی. 51

7-1-3-بادهای منطقه. 52

8-1-3-میزان دما ورطوبت در منطقه. 53

9-1-3-بارندگی وریزش جوی در منطقه. 55

10-1-3-منابع آب منطقه. 56

1-10-1-3- آبهای سطح الارضی. 56

2-3-ساختار دموگرافی وویژگیهای انسانی شهر زاهدان. 59

2-2-3- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر: 62

جدول5-3-تراکمهای ناخالص در نقاط مختلف شهر 67

جدول 6-3-تراکم های خالص مسکونی (نفردر هکتار) 68

3-2-3-ساختمان جمعیت.. 69

4-4 موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان. 116

نمودار 1-5 مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان. 124

3-7-5- بررسی رابطه میزان در آمد در مجتمع های آپارتمانی. 131

4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی. 132

5-7-5-بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمعهای آپارتمانی شهر زاهدان. 134

جدول 5-5- تعداد و در صد افراد نمونه بر حسب قومیت در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان. 134

2-1-11-5- صرفه جویی در مصرف مصالح : 145

3-1-11-5- سرعت در فرآیند ساخت.. 146

4-1-11-5- ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت : 147

5-1-11-5-دسترسی به تسهیلات عمومی : 147

2-11-5-نقاط ضعف : 147

1-2-11-5-كمبود امكانات خدماتی و رفاهی. 148

2-2-11-5-مشكلات سیستم جمع آوری زباله : 149

3-2-11-5- كمبود پاركینگ.. 150

12-5-عوارض زیست محیطی در مجتمع‌های آپارتمانی. 152

1-12-5-موقعیت و قطعه بندی زمین. 152

1-1-12-5-موقعیت ساختمانها 153

2-12-5-عوارض طبیعی. 154

1-2-12-5-عوامل مربوط به خاك و زمین. 154

2-2-12-5-هوا 155

3-2-12-5-صدا 155

5-2-12-5-حرارت و برودت.. 156

1-3-12-5-خصوصیات خانوار 157

2-3-12-5-سنت‌ها و فرهنگ‌ها 157

3-3-12-5-مسائل جنبی اجتماعی. 158

4-3-12-5-ایمنی در برابر حوادث.. 159

5-3-12-5-بهداشت محیط.. 159

7-3-12-5- عوارض زیباشناسانه. 161

2-6 آزمون فرضیات : 168

3-6 ارائه راهبردهای مناسب در فرآیند توسعه آپارتمان نشینی. 170

منابع فارسی : 172

منابع فرانسوی و انگلیسی : 176

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *