كارآفرینی

كارآفرینی

دسته بندی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 104 کیلو بایت

تعداد صفحات : 126

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدّمه. 1

فصل اول: کلیات 3

تاریخچه ی كارآفرینی: 4

سابقۀ كارآفرینی درایران: 5

تعاریف ومفهوم كارآفرینی: 6

نقش دولت درتوسعۀ كارآفرینی: 7

علل اهمیت كارآفرینی: 9

كار گروهی شروع كارآفرینی: 10

كارآفرینی اجتماعی.. 11

مفهوم‌ و معنای‌ كارآفرینان‌ اجتماعی.. 12

عناصر كارآفرینی‌ اجتماعی‌ 14

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 17

كارآفرینی و ایجاداشتغال.. 19

گامهای حمایتی.. 21

کارآفرینی در اسلام. 23

فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 27

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 28

تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 29

فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 31

تكنیك‌های خلاقیت و نوآوری.. 32

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری.. 33

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور 34

ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور 35

کارآفرینی خلاق.. 36

تعریف خلاقیت کارآفرینانه. 37

انگیزه برای خلاقیت… 38

موانع خلاقیت: 41

موانع محیطی خلاقیت: 42

موانع سازمانی خلاقیت: 42

موانع فرهنگی خلاقیت: 43

موانع فردی: 44

اصول نواوری.. 45

آنچه باید انجام دهیم.. 45

آنچه نباید انجام دهیم.. 46

سه شرط.. 47

منابع نوآوری.. 47

ناسازگاریها 50

نیازهای فرآیندی.. 51

تغییرات صنعت و بازار 52

تغییر ویژگیهای جمعیت… 53

10عامل مهم شكست نوآوری.. 55

DNA نوآوری.. 59

اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری.. 65

فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 67

میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) 68

گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: 68

گام نخست :قدرشناسی.. 68

گام دوم: آگاهی.. 69

گام سوم: پیشرفت… 70

گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: 71

گام پنجم: تصوركردن.. 71

گام ششم: هدفمندی.. 72

گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی كه بدست آورده اید سهیم كنید0. 72

10سوء تعبیرازموفقیت: 73

ضرورت دست یافتن به موفقیت… 75

فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 81

دسترسی به منابع مالی: 82

منابع تامین مالی کارآفرینان.. 82

1- منابع خصوصی تامین مالی: 83

2 – منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) 84

3 – منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) 90

4 – منابع داخلی تامین مالی.. 94

فصل پنجم: ریسک پذیری 98

ریسك پذیری.. 99

سوانح و ریسك‌های وابسته به آن برای یك سازمان: 100

ریسك‌های واقعی و ریسكهای تجاری: 100

ریسكهای وابسته و ریسكهای ناوابسته: 101

ریسك‌های استراتژیك: 101

چارچوب مدیریت ریسك: 103

یك استراتژی جامع.. 104

فصل ششم:خوش بینی 106

خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) 107

دلیل علمی خوش بینی: 107

تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: 107

قدرت چشم انداز مثبت: 108

آموختن بهره گیری ازگرفتاری: 109

امیدواری راعادت خود ساختن: 109

چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: 109

فصل هفتم: سایر ویژگیها 111

قدرت تحمل ابهام: 112

ارتباط ریسك پذیری و قدرت تحمل ابهام: 112

كانون كنترل : 113

پشتكار 114

صبر و شكیبایی.. 114

استقلال طلبی.. 115

هدفمندی.. 115

توانایی ایجاد ارتباط: 116

پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 116

اعتماد به نفس…. 120

احساس مسئولیت: 122

سخن آخر : 124

تحول فرهنگی : 124

فرهنگ كارآفرینی از بعد فردی : 125

ویژگیهای سازمانهای كارآفرین.. 126

تحول اجتماعی: 126

تحول اقتصادی : 127

چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : 127

زندگی کارآفرینانه. 128

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *