پروتکل روان درمانی مثبت نگر

پروتکل روان درمانی مثبت نگر

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 433 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروتکل روان درمانی مثبت نگر

شامل 14 جلسه می باشد

کاربرگهای رواندرمانی مثبت

کار برگ :1 دستور العمل معرفی مثبت (رشید،(2008

معرفی مثبت

لطفاً یک معرفی یک صفحه ای مثبت در قالب یک قصه در مورد خودتان بنویسید تا در جلسه درمانی بعد مرور شود . داستانی که می نویسید باید یک داستان عینی (واقعی) باشد که شما را به بهترین وجه نشان دهد. این داستان باید شروع و میانه روشنی داشته و با پایان قوی به اتمام برسد . لطفا در بخش زیر داستان خود را به صورت دست نویس نوشته و یا اگر ترجیح میدهید آن را تایپ کنید.

کاربرگ :2 بررسی و بازنگری داستان معرفی مثبت

این کاربرگ را طی بررسی و مرور داستان معرفی مثبت یا پس از آن همراه درمانگر تکمیل میشود.

(1

توانمندیهایی که میتوانم در معرفی مثبت از خودم شناسایی کنم و از درمانگرم شنیده ام، عبارت هستند از:

(2 اول بار که این تواتمدیها را در خودم شناختم، موقعی بود که:

(3

حیطهها یا مواقع دیگری که از این توانمدی های شناسایی شده استفاده کردهام شاامل این موارد است:

(4 از نوشتن معرفی مثبت چه احساسی پیدا کردید؟

(5 از بازخوردی که از درمانگرتان گرفتید چه احساسی به شما دست داد؟

کاربرگ :4 الف)

پرسشنامه رواندرمانی مثبت (رشید، (2008

برای بدست آوردن نمره های زندگی لذتمند، سوال های 1، 4، 7، 10، 13، 16 و 19 را با هم جمع می کنیم . نمره ها در دامنه 0 تا 21 قرار می گیرند که نمره های بالاتر سطوح بالاتری از زندگی لذتمند را نشان می دهد. متوسط نمرات برای بزرگسالان غیر افسرده 13 و برای بزرگسالان افسرده 8 است.

برای بدست آوردن نمره های زندگی متعهدانه، سوال های2، 5، 8، 11، 14، 17 و 20را با هم جمع می کنیم . نمره ها در دامنه 0 تا 21 قرار می گیرند که نمره های بالاتر سطوح بالاتری از زندگی متعهدانه را نشان می دهد . متوسط نمرات برای بزرگسالان غیر افسرده 14 و برای بزرگسالان افسرده 10 است.

برای بدست آوردن نمره های زندگی معنادار، سوال های 3، 6، 9، 12، 15، 18 و 21 را با هم جمع می کنیم . نمره ها در دامنه 0 تا 21 قرار می گیرند که نمره های بالاتر سطوح بالاتری از زندگی معنادار را نشان می دهد . متوسط نمرات برای بزرگسالان غیر افسرده 12 و برای بزرگسالان افسرده 9 است.

برای بدست آوردن نمره های شادی کلی، نمره های تمام زیر مقیاس های زندگی لذتمند، زندگی متعهدانه، و زندگی معنادار را با هم جمع می کنیم . نمره ها می توانند در طیف 0 تا 63 قرار گیرند. نمره های بالاتر نشان دهنده سطوح بالاتری از شادی کلی است . متوسط نمره های بزر گسالا ن غیر افسرده 39 و بزرگسالان افسرده 27 است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *